خدمات مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه /  اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول 99-98

  ارائه دهنده مشاوره تخصصی به دانشگاهیان و کلیه مراجعین شهرستان، در زمینه های :
-  مشاوره پیش از ازدواج ، خانواده ، شغلی و تحصیلی، ورزشی و تغذیه
-  تشخیص و درمان مسائل روانشناختی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ( وسواس، افسردگی و اضطراب )
- اعتیاد، پیشگیری و درمان
- اختلالات یادگیری
- کسب و کار و کارآفرینی
- مشاوره دینی و مذهبی
- انجام آزمونهای هوش، شخصیت و سلامت روان
دوره های آموزشی این مرکز شامل:
آموزش مهارتهای اجتماعی، سبک زندگیاسلامی و ایرانی
- اعتیاد، پیشگیری و درمان، مقابله با بحرانها و آسیبها
-  افزایش اعتماد به نفس و مقابله با کمرویی
-  مهارتهای زندگی و مدیریت فرزند پروری
- مدیریت و کنترل استرس
- آموزش تست وکسلر         
تلفن هماهنگی و تعیین وقت: 42433021 - 086             داخلی: 255


لینک دانلود فایل