تستهای روانشناسی

 

 ارائه انواع تست ها و آزمونهای روانشناختی مرکز مشاوره

- تست وکسلر - تست استعدادیابی - تست هوش - تست شخصیت - تست ازدواج و....

-  اجرای تست های روانشناسی با حضور اساتید مجرب دانشگاه و استفاده از ابزارهای استاندارد در مرکز مشاوره این واحد دانشگاهی صورت می گیرد .

- انجام تست استعدادیابی در کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه قابل اجرا می باشد و علاقه مندان می توانند جهت هماهنگی و تعیین وقت به مرکز مشاوره مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 42433021 - 086 و داخلی 255