معرفی همایش ها و جلسات هم اندیشی

     معرفی برخی از همایشهای برگزار شده از سوی مرکز مشاوره دانشجویی

- همایش آموزش پیش از ازدواج و اضطراب امتحان با حضور خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
 - همایش خود شکوفایی و شاد زیستن  با حضور خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
- همایش آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج با حضور خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
 -  روشهای مقابله با استرسهای زندگی دانشجویی با حضور خانم دکتر شکوه نوابی نژاد 
- بهداشت روان و موفقیت با حضور خانم دکتر سیما فردوسی
- آسیبهای روانی و اجتماعی و ازدواج با حضور خانم دکتر سیما فردوسی
- مقابله با هیجانها ( مهارتهای زندگی ) با حضور خانم دکتر سیما فردوسی
- شخصیت سالم و بهزیستی روانشناختی با حضور خانم دکتر سیما فردوسی 
- زندگی در زمان حال با حضور خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
- شادی درون با حضور خانم دکتر سیما فردوسی 
- روابط عاطفی رضایت بخش با حضور خانم دکتر سیما فردوسی 
- همایش مقاومت به داروهای ضد میکروبی و مصرف خودسرانه،  با حضور آقای دکترصفدری
- همایش با موضوع ایدز
- همایش پیرامون آنفلوانزا
- همایش پیرامون نقش ازدواج در هویت روانی افراد با حضور خانم دکتر هدایتی
- همایش پیرامون ویژگیهای شخصیتی افراد و عملکرد روانی آن با حضور خانم دکتر فرقدانی
- همایش پیرامون آموزش مهارتهای زندگی با حضور آقای دکتر کریم زادگان
- همایش پیرامون ( کژفهمی های رایج در ازدواج ) با حضور آقای دکتر گنجی
- همایش پیرامون ( مقدمه ای بر روانشناسی مثبت گرا ) با حضور آقای دکتر آرش تقوی

برگزاری سه جلسه هم اندیشی ( اتاق فکر) پیرامون اعتیاد، پیشگیری و درمان