معرفی و اهداف کارگاههای آموزشی

 کارگاههای آموزشی : بخش قابل ملاحضه ای از خدمات مشاوره ای مرکز در قالب کارگاههای آموزشی ارائه می شود. هدف از تشکیل این کارگاهها کسب دانش و مهارتهای زندگی، اجتماعی و حرفه ای افراد است تا از این طریق دانشجویان بتوانند توانایی ها و مهارتهای خود را در جهت حل مسائل و مشکلات روزمره ارتقاء بخشند.

قسمتی از لیست کارگاههای برگزار شده مرکز مشاوره به شرح ذیل عبارتند از :

- آموزش مهارتهای زندگی
- آموزش پیش از ازدواج
- کارگاه من و روابطم
- کارگاه ابراز وجود
- کارگاه مهارتهای اجتماعی
- کارگاه آموزشی مزدوجین دانشجو با عنوان ( شناخت ویژگیهای شخصیتی زوجین )
- کارگاه آموزشی ( فوائد روزه و تأثیر آن بر روح و روان )
- کارکاه آموزشی شیوه های فرزندپروری
- کارگاه آموزشی تست وکسلر
- کارگاه آموزشی پورپوزال نویسی 2
- کارگاه آموزش شاد زیستن
- کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری
- مهارتهای زندگی
- کارگاه مقدمه خانواده درمانی مثبت نگر 
- کارگاه مدیریت استرس 
- آموزش پیش از ازدواج ( یک انتخاب موفق )