برنامه برگزاری کارگاههای آموزشی

قابل توجه دانشجویان

مرکز مشاوره حوزه معاونت دانشجویی، جهت برگزاری هجدهمین دوره کارگاه آموزش مهارتهای زندگی از دانشجویان در نیمسال دوم 99- 98  ثبت نام بعمل می آورد.

( اعطای گواهینامه کارگاهها در پایان دوره به دانشجویان )

 

زمان برگزاری کارگاهها :  در بهمن ماه  اعلام می گردد