انتخاب وب سایت
  • برنامه پزشک معتمد دانشگاه
                                                     

قابل توجه دانشجویان پرستاری ، خوابگاهها و تربیت بدنی و موارد خاص

- آقای دکتر مجید صفدری  سه شنبه ها 14- 13
- خانم دکتر محبوبه داودی باندر