انتخاب وب سایت
  • نشریه منشور(گاهنامه دانشجویی)

تهیه و انتشار گاهنامه دانشجویی منشوردفتر مشاوره  در 37 شماره

فراخوان گاهنامه منشور:
از صاحبنظران، اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان گرامی درخواست می کنیم مطالب خود را حداکثر در سه صفحه با فونت 14 یاقوت همراه با چکیده و مقدمه به نشانی ساوه، شهرک دانشگاهی خاتم الانبیاء - دانشگاه آزاد اسلامی ساوه دانشکده علوم انسانی طبقه دوم شماره 17- 2  ( نشریه منشور شماره 38 ) ارسال نمایند.