انتخاب وب سایت
  • معرفی کارگاههای آموزشی

- آموزش مهارتهای زندگی
- آموزش پیش از ازدواج
- کارگاه من و روابطم
- کارگاه ابراز وجود
- کارگاه مهارتهای اجتماعی
- کارگاه آموزشی مزدوجین دانشجو با عنوان ( شناخت ویژگیهای شخصیتی زوجین )
- کارگاه آموزشی ( فوائد روزه و تأثیر آن بر روح و روان )
- کارکاه آموزشی شیوه های فرزندپروری
- کارگاه آموزشی تست وکسلر
- کارگاه آموزشی پورپوزال نویسی 2
- کارگاه آموزش شاد زیستن
- کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری
- مهارتهای زندگی
- کارگاه مقدمه خانواده درمانی مثبت نگر 
- کارگاه مدیریت استرس 
- آموزش پیش از ازدواج ( یک انتخاب موفق )
- کارگاه آموزش مهارتهای زندگی
- کارگاه آموزشی بن بست های ارتباطی
- کارگاه اختلالات یادگیری
- کارگاه آموزشی روانشناسی فردی آدلر 1 و 2
- کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی 1 و 2
- کارگاه روشهای مطالعه در دو مرحله
- کارگاه آموزش روانشناسی مثبت از دیدگاه اسلام